Odrabianie zajęc nauki i doskonalenia pływania

W listopadzie rozpoczynamy zajęcia, na których odrabiać będziemy nieobecności na zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
Możliwe terminy odrabiania w I sem: 25 listopada, 2,9,16,23 grudnia, 13,20,27 stycznia 2019.
Odrabiania odbywać się będą na wynajętych do tego celu torach (pływalnie ul.Conrada 6 oraz Lindego 20), w godz. 10.00-10.45 dla zajęc 45 minutowych oraz 10.45-11.15 dla zajęć 30 minutowych.

Odrabiać można będzie, po uprzednim zgłoszeniu dziecka sms – na nr 784 483 892 - najwcześniej w poniedziałek a najpóźniej na dzień przed zajęciami (sobota do godz. 12.00), po uzyskaniu sms potwierdzającego możliwość udziału (zgłoszenia przyjmowane do osiągnięcia limitu osób na torze). Nie przyjmujemy zgłoszeń z większym wyprzedzeniem. W zgłoszeniu należy podać datę nieobecności, za którą odbywac się będzie odrabianie (uwaga! podanie daty jest po stronie rodzica. Klub nie udziela informacji na temat dat nieobecności dzieci).

Nie ma możliwości odrabiania zajęć w innych terminach niż wyznaczone do tego celu.

Klub nie gwarantuje uczestnikom zajęć niesystematycznie uczęszczającym na zajęcia pływackie możliwości odrobienia wszystkich nieobecności.
Terminy odrabiania odrbiania w II sem zostaną podane po Nowym Roku.  

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc