Zmiana Regulaminu składek członkowskich UKS G-8 Bielany

Informujemy, że z dniem 1 września wejdzie w życie nowy Regulamin składek członkowskich UKS G-8 Bielany, uchwalony przez Walne Zebranie Klubu w dn. 19.06.2019 r.
Najistotniejsze zmiany w Regulaminie dotyczą:
- wzrostu wysokości składki członkowskiej z 50 do 60 zł/miesiąc
- zniesienia zniżki dla drugiego i kolejnego członka rodziny,
- wprowadzenie opłaty karnej za zaleganie w opłatach składki członkowskiej.

Zmiany spowodowane są przede wszystkim wzrostem opłat i kosztów towarów/artykułów/urządzeń zakupowanych przez klub i kosztów usług ponoszonych przez klub, wzrostem kosztów pracy, nowymi obowiązkami klubu pociągającymi za sobą koszty, pośród których wymienić należy zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wprowadzenie opłaty karnej za zaleganie w składkach jest spowodowane problemami ze ściągalnością składek, rosnącymi kosztami ściągania zaległości.

Regulamin w załączeniu - zobacz

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc