ZAWIESZENIE ZAPISU PRZEZ AKTYWNY LINK

Z dniem 5 września zawieszamy zapis przez system (aktywny link). Dokonujemy weryfikacji list. O ewentualnych wolnych miejscach i sposobie zapisu na nie będziemy informowali w odrębnych komunikatach (w pierwszej kolejności na fb klubu: uczniowski klub sportowy g-8 bielany warszawa - pływanie). 

Informacje o zapisie na zajęcia nauki i doskonalenia pływania w roku szkolnym 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zapisie na zajęcia pływackie na rok szkolny 2019/2020.

Uwaga! Zmiana sposobu zapisu na ONLINE! Link do zapisu ukaże się w poniedziałek rano (ok.godz. 8.30) na www oraz fb.
W dniach 2-3 września zapraszamy do zapisu kontynuujących (pływających min. przez cały 2 sem roku szkolnego 2018/2019).

Od dnia 4 września zapraszamy do zapisu wszystkich chętnych.

Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania - zobacz
Informacje o zapisie na zajęcia pływackie - zobacz
Plan zajeć pływania CONRADA - zobacz
Plan zajęć pływania LINDEGO - zobacz
Plan zajęć pływania AWF - zobacz

Grafik prowadzących zajęcia pływackie - zobacz*

*Grafik prowadzących może ulec zmianie; godziny w których nie podano prowadzących są nadal w trakcie ustalania obsady.

Informacja o zapisach na zajęcia nauki i doskonalenia pływania

Informujemy, że szczegółowe informacje na temat zapisów na zajęcia pływackie (grafiki, cennik, sposób zapisu) zostaną zamieszczone na www.uksg-8.pl do dnia 1 września. Zapis odbywać się będzie od dnia 2 września. Zajęcia w tych grupach wystartują z dniem 16 września. W nowym roku szkolnym dodajemy nowe miejsce do listy miejsc, w których prowadzone będą zajęcia klubowe- pływalnię na AWF przy ul. Marymonckiej 34. Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacjami ponieważ planujemy wprowadzenie zmian w sposobie zapisu.

sznzpw2019

Zmiana Regulaminu składek członkowskich UKS G-8 Bielany

Informujemy, że z dniem 1 września wejdzie w życie nowy Regulamin składek członkowskich UKS G-8 Bielany, uchwalony przez Walne Zebranie Klubu w dn. 19.06.2019 r.
Najistotniejsze zmiany w Regulaminie dotyczą:
- wzrostu wysokości składki członkowskiej z 50 do 60 zł/miesiąc
- zniesienia zniżki dla drugiego i kolejnego członka rodziny,
- wprowadzenie opłaty karnej za zaleganie w opłatach składki członkowskiej.

Zmiany spowodowane są przede wszystkim wzrostem opłat i kosztów towarów/artykułów/urządzeń zakupowanych przez klub i kosztów usług ponoszonych przez klub, wzrostem kosztów pracy, nowymi obowiązkami klubu pociągającymi za sobą koszty, pośród których wymienić należy zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wprowadzenie opłaty karnej za zaleganie w składkach jest spowodowane problemami ze ściągalnością składek, rosnącymi kosztami ściągania zaległości.

Regulamin w załączeniu - zobacz

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc