12 listopada dniem wolnym - pływanie

Informujemy, że zajęcia nauki doskonalenia pływania zaplanowane na dzień 12 listopada zostają odwołane. Rodziców prosimy o pomniejszenie opłaty za 2 semestr (termin dokonania w styczniu 2019) o koszt jednych zajęć. 

Odrabianie zajęc nauki i doskonalenia pływania

W listopadzie rozpoczynamy zajęcia, na których odrabiać będziemy nieobecności na zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
Możliwe terminy odrabiania w I sem: 25 listopada, 2,9,16,23 grudnia, 13,20,27 stycznia 2019.
Odrabiania odbywać się będą na wynajętych do tego celu torach (pływalnie ul.Conrada 6 oraz Lindego 20), w godz. 10.00-10.45 dla zajęc 45 minutowych oraz 10.45-11.15 dla zajęć 30 minutowych.

Dni wolne

Przypominamy, że dni 1-3 listopada są dniami planowo wolnym od zajęc nauki i doskonalenia pływania. 

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc