Numer rach. bankowego - wpłaty uczestników obozów

Wpłaty z tytułu odpłatności za obozy należy uiszczać na rachunek:

05 1060 0076 0000 4247 8000 2500

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc