Numer rach. bankowego - wpłaty uczestników obozów

Wpłaty z tytułu odpłatności za obozy należy uiszczać na rachunek:

05 1060 0076 0000 4247 8000 2500

Box 1

H2O Shop

lh20shop

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc