Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8 Bielany”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, i charakter prawny


§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „ G-8 Bielany”, jest zwane dalej Klubem. Jest stowarzyszeniem zrzeszający uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu.

Regulamin składek członkowskich - zobacz

Regulamin sekcji pływackiej - zobacz

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - PEŁNOLETNI - pobierz


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - od 16 lat i starsi - pobierz


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - do 16 lat - pobierz

Regulamin kar - zobacz

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH (zmiana) - czytaj więcej...

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH DLA GRUP SZKOLNYCH SP NR 352 ORAZ SP NR 80 (zmiana) - czytaj więcej...