Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8 Bielany”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, i charakter prawny


§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „ G-8 Bielany”, jest zwane dalej Klubem. Jest stowarzyszeniem zrzeszający uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu.

Regulamin składek członkowskich - zobacz

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - PEŁNOLETNI - pobierz


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - od 16 lat i starsi - pobierz


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - do 16 lat - pobierz

Regulamin dopłat sekcyjnych - zobacz

Regulamin kar - zobacz

Regulamin sekcji pływackiej - zobacz

Regulamin zajęć pływackich - zobacz

Regulamin zajęć pływackich dla grup szkolnych - zobacz