Informujemy, że po zakończeniu okresu przestoju obiektów sportowych dokonamy rozliczenia zajęć nieodbytych i zwrotów na rachunki, z których otrzymaliśmy płatność. Szacujemy, że rozliczenia nastąpi do końca lipca. Na dzień dzisiejszy nie możemy ocenić czasu przestoju. W sytuacji wznowienia pracy obiektów sportowych niezwłocznie powrócimy do zajęć. Informujemy też, że obecna sytuacja nie jest podstawą do składania rezygnacji z kontynuacji zajęć w II sem. Koszt zajęć nieodbytych zwrócimy a zapisy umów na obiekcie sprawiają, że jeśli praca obiektu zostanie wznowiona przed końcem roku szkolnego, my również wznowimy zajęcia w dotychczasowych grupach.
Na ten moment planujemy również uruchomienie krótkich (5 dniowych) intensywnych kursów dla chętnych na wszystkich poziomach zaawansowania, tak by dzieci mogły odrobić zaległości. O szczegółach będziemy informować po ustabilizowaniu się sytuacji.