PŁYWALNIA CONRADA 6 - LINK DO ZAPISU
PŁYWALNIA LINDEGO 20 - LINK DO ZAPISU


Od godzin wieczornych 9 września zapis odbywać się będzie bez wniesienia opłaty wpisowego i zaliczki przez Tpay. Prosimy o dokonywanie zapisu przez podane linki a następnie będziemy potwierdzać miejsce i prosić o płatność. Płatność przez Tpay zawieszamy z uwagi na konieczność uruchomienia zapisu na inne jeszcze zajęcia, w których warunki płatności są inne a system nie różnicował by tego.