ZAPISY

Zapisu na odrabianie dokonać można najpóźniej do godz. 20.00 w sobotę poprzedzającą niedzielne odrabianie!

Podajemy zaplanowane w I semestrze terminy, w których prowadzić będziemy zajęcia pływackie dla odrabiających nieobecności:

15, 22, 29 listopada
6, 13,20 grudnia
10,17 stycznia

w następujących godzinach:

- na pływalni Lindego 20
w godz. 10.00-10.45- dla grup 45 minutowych
w godz. 10.45-11.15- dla grup 30 minutowych

-na pływalni Conrada 6
w godz. 9.00-9.45- dla grup 45 minutowych
w godz. 9.45-10.15-dla grup 30 minutowych.

Zgłoszenia na zajęcia będzie można dokonać poprzez zapis elektroniczny- wchodząc w zakładkę "nauka i doskonalenie pływania na stronie internetowej klubu www.uksg-8.pl https://www.uksg-8.pl/nauka-i-doskonalenie-plywania.html
Zapis na odrabiania pojawiać się tam będzie jako zapis na wydarzenie.
Zapis uruchamiany będzie od poniedziałku (do godz. 12.00 pojawi się każdorazowo w poniedziałek nowe wydarzenie) poprzedzającego niedzielę, w którą będziemy prowadzić zajęcia, do wyczerpania puli wolnych miejsc.
Dla przykładu- dziecko chętne do odrobienia zajęć w dn. 15 listopada (niedziela) będzie można zgłosić na zajęcia od dnia 9 listopada (poniedziałek) do wyczerpania puli wolnych miejsc.

Funkcjonować będzie odrębny zapis na pływalnię Lindego 20 i odrębny na Conrada 6. Jednak w przypadku wyczerpania się puli miejsc na basenie na który uczęszcza dziecko można dokonać zapisu na zajęcia prowadzone na drugim basenie (w wypadku odrabiania nie ma znaczenia nie posiadanie przez dziecko identyfikatora- wejściówki na drugi basen).

Prowadzący oczekiwać będzie na dzieci/młodzież na płycie basenu.