Informujemy, że w ostatnich dniach sierpnia zamieścimy grafiki zajęć i wszelkie informacje na temat zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz sposobu zapisu na zajęcia.

Planujemy zapis w następującym porządku:

- w dniach 1-2 września zapis wyłącznie dla osób kontynuujących pływanie w UKS G-8 Bielany (za takie uważa się osoby, które brały udział w zajęciach do końca 2 sem roku szkolnego 2020/2021) oraz nowe dzieci chętne do zapisu do grup, które nie stanowią kontynuacji a są od absolutnych podstaw czyli PODSTAWOWEJ I NAJMŁODSI 1;
- od dnia 3 września do zapisu zaprosimy także tych chętnych, którzy nie mają statusu osób kontynuujących.
Zapis odbywać się będzie elektronicznie, przez aktywny link.
Do osób pływających w minionym roku w klubie wysłaliśmy informację o planowanych zmianach w zapisie. Rodziców nowych dzieci, chętnych do rozpoczęcia przygody pływackiej w naszym klubie również chcemy powiadomić o najważniejszej planowanej zmianie. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zbliża się wrzesień i kolejny rok szkolny. Oby był spokojniejszy od minionego.

Spodziewamy się, że w ciągu roku przepisy dotyczące obiektów sportowych mogą się zmieniać i bardzo utrudniać funkcjonowanie grup, tak jak miało to miejsce w przeszłości.
Dlatego w tym roku chcemy zaproponować zapis na zajęcia wiążący się z wyrobieniem dzieciom i młodzieży licencji Polskiego Związku Pływackiego.
W minionym roku grupy sportowe, których uczestnicy posiadali licencje zawodnicze, pływały przez prawie cały czas trwania "lockdownu". Oczywiście pewności mieć nie można jakie będą obowiązujące przepisy (rozporządzenia dotyczące basenów i uchwały Polskiego Związku Pływackiego, które również mają wpływ na funkcjonowanie grup z licencjami), ale wyciągając wnioski z minionego roku, w ten sposób możemy zwiększyć prawdopodobieństwo, że grupy będą pływać.
Dlatego, choć zapis planujemy tradycyjnie uruchomić we wrześniu, już dziś chciałam Państwu zakomunikować co będzie potrzebne z Państwa strony, by klub mógł wyrobić licencję zawodnicze dzieciom.
Pozwoli to Państwu zaplanować kolejne czynności  tak, by terminowo dostosować się do wymogów regulaminu.

Dokonując zapisu rodzic zobowiązywać się będzie do:

1. Przesłania skanu zaświadczenia lekarskiego w określonym terminie (myślimy o terminie 14 dniowym od momentu zapisu), stwierdzającego zdolność dziecka do uprawiania pływania.
I tu mam dla Państwa garść bardzo ważnych informacji:

Zaświadczenie takie wydać może zarówno lekarz pierwszego kontaktu (do 18 r.ż dziecka), jak również lekarz specjalista w tej dziedzinie- czyli orzecznik sportowy (specjalista medycyny sportowej). Mówi o tym to rozporządzenie
W praktyce bywa, że lekarz pierwszego kontaktu nie zawsze chce wydać tego typu zaświadczenie i odsyła do specjalisty. Dlatego warto się zorientować, jak to wygląda w przypadku lekarza, pod opieką którego jest Państwa dziecko i jeśli planujecie Państwo zapis, zarezerwować z wyprzedzeniem wizytę.


Jeśli chodzi o lekarzy specjalistów medycyny sportowej, to można się do nich zapisywać zarówno w ramach NFZ (ale tu trzeba się liczyć z bardziej odległymi terminami, nie wskazuję miejsc gdyż nie mam wiedzy jakie przychodnie mają na ten moment kontrakt z NFZ), jak również w ramach prywatnych podmiotów. I tu oferta jest w Warszawie bardzo szeroka.

Z najbardziej znanych miejsc mogę wskazać:

INSTYTUT SPORTU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ( to Bielany, ul. Trylogii  2/16), MEDICUS, GAMMA, ORTOPEDIKA, CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJ, NZOZ ARNICA BABICE  (tu możliwe także wizyty w ramach NFZ) i wiele innych ośrodków w tym sieci Medicover, Luxmed itd. Prywatne małe gabinety oferują usługi w niższych cenach i polecam wyszukiwanie ich w internecie.
Zapis zrobiony przez lekarza musi wskazywać na zdolność dziecka do uprawiania pływania. Akceptowane są  też zapisy bardziej ogólne tzn., że jeśli lekarz zastosuje np formułę "Zdolny do uprawiania sportu", to uzyskujecie Państwo bardzo uniwersalny dokument, którym posłużycie się być może w innych jeszcze okolicznościach, na innych zajęciach. Nie możemy się natomiast posiłkować przy wyrabianiu licencji pływackiej posiadanymi przez Państwa orzeczeniami, w których stwierdzona jest zdolność do uprawiania innej dyscypliny sportu np. piłki nożnej.

Zaświadczenie może być wystawione maksymalnie na rok i w Państwa interesie będzie uzyskanie zaświadczenia o takim terminie ważności. W uzasadnionych okolicznościach lekarz może oczywiście wydać takie zaświadczenie na krótszy okres czasu.


Po uzyskaniu zaświadczenia rodzic będzie zobowiązany przesłać jego skan na odrębny adres mailowy wskazany przez klub przy zapisie.

2. Dosłania wraz z zaświadczeniem na wskazany adres mailowy:

- zdjęcia twarzy dziecka w formacie png,jpg,jpeg- rozmiar 1 MB max
- oświadczenia w formacie png,jpg,jpeg- rozmiar 4 MB max (formularz przygotowany przez PZP, który zamieścimy na naszej stronie www)
- numeru PESEL dziecka
- adresu do korespondencji.

3. Poniesienia opłaty związanej z wyrobieniem licencji w wysokości ustalonej przez Polski Związek Pływacki, obowiązującej w momencie zapisu. Na ten moment dzieci z rocznika 2012 i młodsze są zwolnione z opłaty a za nową licencję starszego dziecka opłata wynosi 40 zł.

Osoby chętne do zapisu dzieci na klubowe zajęcia pływackie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na ukazanie się na www.uksg-8.pl szczegółowych informacji z końcem sierpnia (powiadomimy Państwa o ich zamieszczeniu). Prosimy też o nie nadsyłanie badań (jeśli będziecie Państwo wcześniej w ich posiadaniu) czy innych informacji związanych z wyrabianiem licencji na ten adres mailowy, gdyż bardzo utrudniłoby to nam pracę. Zapisującym się podamy odrębny adres mailowy do korespondencji w sprawie licencji.