Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nauki i doskonalenia pływania.

1. Kiedy ruszą zapisy na zajęcia pływackie?

Zapisy na zajęcia pływackie ruszą 1 września o godzinie 12.00. Wówczas uaktywniony zostanie link do zapisu, zamieszczony na www.uksg-8.pl w zakładce NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA. Przed podanym terminem link do zapisu będzie nieaktywny. Dokonując zapisu należy się trzymać zasady przyjętej w Regulaminie zajęć mówiącej, że
- w dn. 1-2 września zapisu mogą dokonywać wyłącznie osoby kontynuujące zajęcia w naszym klubie (za kontynuującą osobę uznaje się osobę, która brała udział- i nie zrezygnowała z zajęć – w 2 semestrze roku szkolnego 2021/2022) oraz wszyscy chętni (nie tylko kontynuujący) do grup początkujących (PODSTAWOWA, NAJMŁODSI 1, NAJMŁODSI 2);
-od dnia 3 września wszyscy chętni do zapisu.
Osoba, która dokona zapisu w terminie niezgodnym z regulaminem, po zauważaniu tego faktu przez pracownika klubu przy weryfikacji list, zostanie skreślona z list uczestników zajęć. 1. W jaki sposób można będzie zapisać dziecko? Dziecko może zostać zapisane na zajęcia pływackie wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego przez aktywny link zamieszczany na www.uksg-8.pl w zakładce NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA. Jest to forma zawarcia umowy na odległość. Zapis będzie sfinalizowany tylko wtedy, gdy po wypełnieniu formularza przejdzie się do dokonania płatności zaliczki za zajęcia (system Tpay) i dokona płatności przelewem internetowym lub blikiem. Niedokonanie opłaty w toku zapisu sprawi, że nie będzie on traktowany jako zakończony. Uwaga! Proszę nie wybierać opcji przelewu zwykłego. Regulamin zajęć nie dopuszcza takiej formy płatności z uwagi na jej odroczenie w czasie i brak pewności czy zostanie wniesiona. Wybór takiej opcji płatności sprawi, że zapis uznany zostanie za nieważny.

2. Jak określić poziom pływacki dziecka i zapisać je do adekwatnej grupy?

Osoby kontynuujące zajęcia w naszym klubie, dokonując zapisu na kolejny rok szkolny, powinny się kierować rekomendacjami do grup sporządzonymi przez prowadzących zajęcia. Osoby nowe oraz w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, gdy dziecko nie było obecne na końcowych zajęciach i nie odebrało rekomendacji od trenera, sprawdzają opis umiejętności zamieszczony poniżej oraz na grafikach zajęć, na www.uksg-8.pl Dziecko musi posiadać opisane umiejętności. Zapis niezgodny z poziomem grupy skutkować może skreśleniem z listy uczestników zajęć pływackich, bez obowiązku zapewnienia miejsca w adekwatnej poziomem zaawansowania grupie (takiego miejsca może po prostu w danym momencie już nie być).

NAJMŁODSI 1 (4-5 LAT): Grupa nauczana od podstaw. Celem zajęć jest oswojenie dzieci z wodą, nauka elementarnych umiejętności pływackich. Grupa polecana dla dzieci 4-letnich, ale także dla 5- letnich, u których przewidujemy dłuższy proces oswajania się z wodą z uwagi na takie cechy jak np.: lęk przed wodą, lęk przed nowymi zadaniami, nieśmiałość; jak również dla dzieci słabszych fizycznie. Podczas zajęć dzieci znajdują się pod opieką dwóch prowadzących.

NAJMŁODSI 2 (5-6 LAT): Grupa nauczana od podstaw. Celem zajęć jest oswojenie dzieci z wodą, nauka elementarnych umiejętności pływackich. Grupa polecana dla dzieci 5- letnich (odważnych, dobrze współpracujących w grupie, silnych fizycznie) oraz 6- letnich. Podczas zajęć dzieci znajdują się pod opieką dwóch prowadzących.

NAJMŁODSI 3 (5-6 LAT): Grupa dedykowana dzieciom oswojonym z wodą, potrafiącym swobodnie pływać z przyborami typu deska i pokonywać krótkie odcinki na brzuchu i grzbiecie (minimum pół długości basenu) bez żadnych pomocy. Uwaga! Dziecko w tej grupie musi już pływać bez przyborów! Umiejętność nurkowania nie jest wyznacznikiem spełnienia kryteriów kwalifikacji do tej grupy. Podczas zajęć dzieci znajdują się pod opieką dwóch prowadzących.

GRUPA PODSTAWOWA: Nauka pływania od podstaw dla dzieci od 7-10 roku życia. Grupa prowadzona stale przez jednego lub dwóch prowadzących (do decyzji organizatora zależna od wielkości i umiejętności grupy).

GRUPA PODSTAWOWA PLUS: Nauka pływania dla dzieci w wieku 7 lat i starszych, które opanowały podstawowe umiejętności pływackie i potrafią pokonać bez pomocy na brzuchu i grzbiecie minimum jedną długość basenu ciągiem (wymóg konieczny!) NASTOLATKI: Nauka pływania od podstaw dla dzieci od 11 roku życia wzwyż posiadających już elementarne umiejętności pływackie (pływanie grzbietem, podstawy kraula). W tej grupie nie prowadzimy nauki od podstaw!

GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA: Doskonalenie pływania dla dzieci z poziomu klas 2-4 lub 4-6, które potrafią już pływać grzbietem i kraulem. W grupie średniozaawansowanej 4-6 – wymagane są już także podstawy stylu klasycznego.

GRUPA MŁODZIEŻOWA: Doskonalenie pływania dla nastolatków od 11 roku życia wzwyż, poruszających się swobodnie grzbietem, kraulem i stylem klasycznym.

GRUPA MŁODZIEŻOWA ZAAWANSOWANA: Doskonalenie pływania dla nastolatków od 14 roku życia wzwyż, poruszających się swobodnie grzbietem, kraulem, stylem klasycznym, przynajmniej podstawy delfina; zdolnych do intensywnego wysiłku fizycznego.

3. Gdzie znajdę informacje kto prowadzić będzie dane zajęcia pływackie?

Imię i nazwisko instruktora/trenera prowadzącego grupę przypisane zostały do grup na grafikach zajęć w systemie do zapisu Activenow. W systemie tym możecie Państwo również dokonać sortowania wybierając nazwisko prowadzącego. Jeśli dane prowadzącego nie będą widoczne oznaczać to będzie, że nie mamy jeszcze pewności co do osobowej obsady zajęć i dane zostaną uzupełnione wkrótce po ustaleniu obsady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany osoby prowadzącej, w przypadku zaistnienia okoliczności, które sprawią, że taka zmiana będzie konieczna.

4. Czy są jakieś szczególne wymogi w przypadku zapisu na zajęcia prowadzone w klubie?

Tak, takim wymogiem jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pływania. Zaświadczenia o innej treści typu „konieczność pływania korekcyjnego” nie będą honorowane. Termin dostarczenia zaświadczenia będzie określony w Regulaminie zajęć. Warto jednak zawczasu rezerwować termin wizyty lekarskiej celem zapewnienia takiego zaświadczenia dla dziecka. Zaświadczenie, wraz z innymi nieskomplikowanymi dokumentami, które uzyskujemy od rodzica, służyć będzie (ewentualnemu) wyrobieniu licencji pływackiej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Regulaminie zajęć. Osoby kontynuujące zajęcia w klubie zobowiązane są do aktualizowania zaświadczeń lekarskich przed upływem ich ważności ( jeśli termin ważności nie jest podany na zaświadczeniu to jest ono ważne przez rok).

5. Kiedy rozpoczną się zajęcia? Gdzie znajdę informacje o planowych dniach wolnych?

Zajęcia prowadzone w ramach nauki i doskonalenia pływania ruszą od 19 września. Okresy trwania semestrów i wszystkie dni wolne zostaną wyszczególnione w Regulaminie zajęć.

6. Jaki jest koszt zajęć? Jak wnieść płatność?

Koszt zajęć jest inny dla grup 30 minutowych (Najmłodsi 1,2,3) niż dla 45 minutowych ( podstawowa, podstawowa plus, średniozaawansowana 2-4, średniozaawansowana 4-6, nastolatki, młodzieżowa, młodzieżowa zaawansowana). Opłata jest wnoszona semestralnie z góry i obliczana jest w następujący sposób: ilość zajęć w semestrze x koszt pojedynczych zajęć (ewentualne inne koszty ujęte w Regulaminie zajęć). Odrębny cennik obowiązuje grupy szkolne- czyli takie, które odbieramy ze świetlic szkolnych w SP 352 oraz SP 80 . Koszt ten uwzględnia opiekę przed i po zajęciach a więc wydłużony czas pracy kadry. Cennik zajęć ukaże się na www do dnia 31.08.2022. Zapisując dziecko przez aktywny link należy przejść do płatności (przelew online lub blik, nie honorujemy zapisu z wyborem opcji późniejszej opłaty czyli np. przelewu zwykłego) i opłacić zaliczkę określoną w Regulaminie. Pozostałą część płatności należy wnieść do dnia 30.09.2022 na konto bankowe ( a nie jak przy zapisie przez Tpay) podane w Regulaminie zajęć.

7. Jak informować w tracie roku szkolnego o nieobecnościach dziecka?

Uczestnik zajęć po zarejestrowaniu się w panelu klienta ma możliwość zaznaczania nieobecności. Nieobecność powinna być zaznaczona na minimum 24 godziny przed zajęciami. W przypadku zaznaczenia jej później możliwość zgłaszania takiej nieobecności do odrabiania podlega ograniczeniom opisanym w Regulaminie.

8. Czy można odrabiać ewentualne nieobecności?

Tak, będzie to możliwe w wymiarze w sposób określony w Regulaminie zajęć.

9. Czy w klubie prowadzone są zajęcia pływackie dla dorosłych?

Jedynymi pełnoletnimi uczestnikami zajęć jest pełnoletnia młodzież kontynuująca doskonalenie pływania w grupach młodzieżowych zaawansowanych. Skupiamy swoją działalność na dzieciach i młodzieży i nie prowadzimy odrębnych grup dla osób dorosłych.

10. W jaki sposób klub informować będzie o ewentualnych odwołaniach zajęć (np. w przypadku awarii na basenie) i czy takie zajęcia podlegają odrabianiu?

Dołożymy wszelkich starań, by w przypadku zamknięcia obiektu, awarii na basenie powiadomić Państwa o odwołaniu zajęć. Możliwość taka jest jednak uwarunkowana godziną zaistnienia awarii i powiadomieniem nas o niej przez personel basenu. Bywają sytuację, gdy takie informacje docierają do nas zbyt późno, by móc wysłać powiadomienie smsowe. Jeśli wiemy o awarii/ zamknięciu obiektu z dużym wyprzedzenie, informujemy Państwa mailowo lub smsowo. Jeśli mamy na to mało czasu wówczas skorzystamy z smsów. Szczegółowe regulacje dotyczące takich sytuacji zostaną ujęte w Regulaminie.

11. Co nas wyróżnia?

Naszym największym atutem jest kadra prowadząca zajęcia. Pomimo, że zawód trenera został uwolniony i każdy może prowadzić zajęcia sportowe, w UKS G-8 Bielany prowadzącymi grupy pływackie są wyłącznie osoby posiadające uprawniania instruktora lub trenera pływania. Bywa, że zatrudniamy (poza zasadniczą kadrą) do pomocy, osoby które jeszcze takich uprawnień nie zdobyły lecz wówczas są to osoby z doświadczeniem w pływaniu (zwykle byli zawodnicy i zawodniczki klubu) i pracują one pod okiem osoby która posiada uprawnienia, służąc jej pomocą (tak wzmacniamy naukę w grupach „trudniejszych”). Naszym ogromnym atutem jest nauczanie poprawnej techniki pływania od samych podstaw do najbardziej zaawansowanych elementów. Ucząc dziecko od podstaw w klubie macie Państwo pewność, że będzie uczone techniki w najbardziej poprawny, profesjonalny sposób. Kadra klubu często spotyka się z problemem poprawiania błędów technicznych nabytych w toku nauczania gdzieś indziej i jest to znacznie trudniejsze niż prawidłowa nauka od początku.

12. Pod jakimi adresami/telefonami zasięgnę szczegółowych informacji w przypadku dalszych pytań?

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc w dni robocze pod telefony 784 483 892 lub 668 172 373 (ten numer będzie czynny od 28.08) albo pisząc na adres sekretariatu klubu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapytania w sprawie opłat (wyliczenie należności, weryfikacja wpłat itd.) można kierować pod nr tel. 668 172 373 lub maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..