1.09.2022 r od godziny 12.00 zapraszamy do zapisu na zajęcia pływackie pod linkiem

https://zapisy.activenow.pl/uks-g-8-bielany-zapisy-2/

Uwaga! W dniach 1- 2 września prawo zapisu mają osoby kontynuujące pływanie w klubie oraz zapisujące się do grup od podstaw (Podstawowa, Najmłodsi 1, Najmłodsi 2, a w grupach szkolnych klasy "0"). Szczegóły w regulaminach zajęć. Pozostałe osoby zapraszamy do zapisu od dn. 3.09.2022.

Regulamin zajęć pływackich (cennik zajęć zawarto w Regulaminie) - zobacz

 

Regulamin zajęć dla grup szkolnych z odbiorem ze świetlicy - kl 0-3 SP 352 oraz SP 80 (cennik zajęć zawarto w Regulaminie) - zobacz