INFORMACJA O ODRABIANIU NIEOBECNOŚCI W GRUPACH NAJMŁODSI, PODSTAWOWA, PODSTAWOWA PLUS, ŚREDNIO ZAAWANSOWANA 2-4 i 4-6, NASTOLATKI KONTYNUACJA,  MŁODZIEŻOWA, MŁODZIEŻOWA ZAAWANSOWANA.

Zajęcia odrabiania nieobecności powstałych w miesiącach styczeń czerwiec zaplanowaliśmy w na następujące niedziele:
26 marca
2,16,23,30 kwietnia
14,21,28 maja
4,25 czerwca.
 
W wyznaczonych terminach pływać będziemy:
-na basenie przy ul. Conrada 6 w godzinach 9.45-10.30 (zapis możliwy dla uczestników z grup 45 minutowych od podstawy do młodzieży zaawansowanej) oraz 10.30-11.00 (dla grup Najmłodszych 1,2,3),
- na Lindego 20 - w godz. 10.00-10.45 ( zapis możliwy dla uczestników z grup 45 minutowych od podstawy do młodzieży zaawansowanej) oraz 10.45-11.15 (dla grup Najmłodszych 1,2,3).
Zgłaszać dziecko na odrabianie będzie można na dowolny basen (niekoniecznie na ten, na który stale uczęszcza).

Zapis na odrabiania odbywać się będzie zawsze od środy (poprzedzającej niedzielę, w która będziemy odrabiać) od godz.12.00 do piątku do godz. 12.00. Po tej godzinie zapis będzie zamknięty.
Zapis odbywać się będzie przez link- jako zapis na konkretne wydarzenie

ZAPISY NA ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI

Nie będzie możliwości dokonywania zapisu z wyprzedzeniem na kolejne terminy, a jedynie na bieżąco na każdą najbliższą, zaplanowana na odrabianie niedzielę.
Każde zgłoszenie będzie zatwierdzone dopiero po sprawdzeniu czy klient zaznaczył uprzednio w swoim panelu nieobecność (prosimy pamiętać, że to nie jest czynność po naszej stronie).
Na zajęcia można przyjść tylko wówczas, gdy otrzymacie Państwo potwierdzenie zaakceptowania zgłoszenia.
Zapis każdorazowo trwać będzie do wyczerpania puli wolnych miejsc.

Regulamin zajęć mówi, że ww. terminach odrobić można maksymalnie 6 nieobecności. Osoby uczęszczające na zajęcia 2x w tygodniu mogą odrobić ich maksymalnie 10.
Przypominamy też, że regulamin nie przewiduje przenoszenia odrabiania nieobecności z minionego roku na bieżący okres. W wyjątkowych sytuacjach ( długotrwała choroba, choroba w grudniu uniemożliwiająca już odrobienie nieobecności) organizator może dopuścić uczestnika zajęć do odrabiania, ale tylko wówczas jeśli będą wolne miejsca po zatwierdzeniu zgłaszających się do odrabiania z bieżącego okresu (oni mają pierwszeństwo).