Odrabiania nieobecności dla grup, które zabieramy z SP 352 i SP 80, odbywać się będą w soboty w godz. 9.30-10.15, począwszy od  dnia 7 października,  wyjątkiem okresu ferii bożonarodzeniowych,  ferii zimowych, ferii wielkanocnych oraz dni wolnych wymienionych w regulaminie zajęć.
Ostatnią sobotą, na którą planujemy odrabianie jest 15 czerwca.

Grupy szkolne nie będą mogły odrabiać w innych terminach, dedykowanych innym grupom.
Zapis na każdą kolejną sobotę odbywać się będzie zawsze od środy od godz. 12.00 do piątku do godz. 12.00. Po tej godzinie zamykamy zapis.
Zapis odbywać się będzie przez link- jako zapis na konkretne wydarzenie.

ZAPISY NA ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI
 
Nie będzie możliwości dokonywania zapisu z wyprzedzeniem na kolejne terminy, a jedynie na bieżąco na każdą najbliższą, zaplanowana na odrabianie sobotę.
Każde zgłoszenie będzie zatwierdzone dopiero po sprawdzeniu czy klient zaznaczył uprzednio w swoim panelu nieobecność (prosimy pamiętać, że to nie jest czynność po naszej stronie ale po Państwa). Na zajęcia można przyjść tylko wówczas, gdy otrzymacie Państwo potwierdzenia zaakceptowania zgłoszenia.

Zapis każdorazowo trwać będzie do wyczerpania puli wolnych miejsc.

Nie będzie możliwości dokonywania zapisu z wyprzedzeniem na kolejne terminy, a jedynie na bieżąco na każdą najbliższą, zaplanowana na odrabianie sobotę
Każde zgłoszenie będzie zatwierdzone dopiero po sprawdzeniu czy klient zaznaczył uprzednio w swoim panelu nieobecność (prosimy pamiętać, że to nie jest czynność po naszej stronie).
Na zajęcia można przyjść tylko wówczas, gdy otrzymacie Państwo potwierdzenie zaakceptowania zgłoszenia.
Zapis każdorazowo trwać będzie do wyczerpania puli wolnych miejsc.

Regulamin zajęć mówi, że ww. terminach odrobić można maksymalnie 4 nieobecności a osoby uczęszczające na zajęcia 2x w tygodniu mogą odrobić ich maksymalnie 6.
Przypominamy też, że regulamin nie przewiduje przenoszenia odrabiania nieobecności z bieżącego okresu na kolejny. W wyjątkowych sytuacjach (długotrwała choroba, choroba w grudniu uniemożliwiająca już odrobienie nieobecności) organizator może dopuścić uczestnika zajęć do odrabiania, ale tylko wówczas jeśli będą wolne miejsca po zatwierdzeniu zgłaszających się do odrabiania z bieżącego okresu (ci mają pierwszeństwo).