Odbiorca:

UKS "G-8 Bielany", ul.Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa

 

 

Numer rach. bankowego - fundusz sportowy - składki członkowskie, wpłaty tytułem ubezpieczenia NNW zawodnika, darowizny:

05 2490 0005 0000 4600 4732 9934

 


Numer rach. bankowego - dopłaty sekcyjne - sekcja pływacka, Sportowy Talent, PRO:


95 2490 0005 0000 4530 7994 1407  

 


Numer rach. bankowego - opłaty za zajęcia pływackie (nauka i doskonalenie pływania):


44 2490 0005 0000 4600 5919 8055

 


Numer rach.bankowego- wpłaty za obozy:


02 2490 0005 0000 4600 4510 6942