W celu zapisu wejdź w link:
https://zapisy.activenow.pl/uks-g-8-bielany-obozy


Zapis odbywać się będzie od dnia 16 marca do wyczerpania puli wolny miejsc.
Przed zapisem prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą.


W ofercie podano maksymalną cenę obozu (dla dzieci niezrzeszonych w klubie). W opisie oferty podano cenę obozu dla zawodnika klubu oraz możliwe zniżki.