Zapis na obóz sportowy klas 1-6 SP w Gdańsku (18-28 sierpnia 2022)  odbywa się przez aktywny link https://zapisy.activenow.pl/uks-g-8-bielany-obozy-2

Przed zapisem prosimy o uważne zapoznanie się z ofertą obozu.