Uwaga! Zapisu dokonać może wyłącznie rodzic dziecka/ opiekun prawny dziecka będącego uczniem/uczennicą SP Nr 80.
Prosimy o podanie w zapisie IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz kontaktu do RODZICA.
Zapis jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów.
Zapisując prosimy o bezbłędne wybranie dystansu z uwzględnieniem rocznika!
Zapisu dokonać można do 26.11 do godz. 20.00.