Zawodnicy klubu są ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie trening+droga(uwaga nie jest to polisa 24 h bo nie taki jest wymóg w przypadku uprawiania sportu). Oznacza to ubezpieczenie od zdarzeń zaistniałych podczas wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez klub (treningi, zawody, obozy sportowe) oraz podczas udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez organizacje sportowe w trenowanej przez zawodnika dyscyplinie, gdy zostaje on zgłoszony przez klub.Ubezpieczenie obejmuje także drogę (dojazd, trasę przemarszu na zajęcia, zawody sportowe itd.).

Suma ubezpieczenia - 12 000,00 /osoba.

Wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi w roku szkolnym 2023/2024 - 39 zł od każdego zawodnika.

Polisa zawarta została na okres 2.10.2023-1.10.2024.

Opłaty za ubezpieczenie należy dokonać na rachunek bankowy klubu:

numer rachunku: 05 2490 0005 0000 4600 4732 9934.

Odbiorca: UKS "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.

Z uwagi na liczne zapytania w tej sprawie informujemy, że ubezpieczenie NNW  jest konieczne nawet w przypadku, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW lub inna prywatna polisą rozszerzoną na zajęcia sportowe lub jeśli ubezpieczone jest w innym klubie. 

Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym dziecka. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem strony www.pzu.pl lub w najbliższym oddziale PZU.SA.
Dokonując zgłoszenia należy podać serię polisy nr 1009250290.

Zawodnicy klubu są ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie trening+droga. Oznacza to ubezpieczenie od zdarzeń zaistniałych podczas wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez klub (treningi, zawody, obozy sportowe) oraz podczas udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez organizacje sportowe w trenowanej przez zawodnika dyscyplinie, gdy zostaje on zgłoszony przez klub.Ubezpieczenie obejmuje także drogę (dojazd, trasę przemarszu na zajęcia, zawody sportowe itd.).

Suma ubezpieczenia - 10 000,00 /osoba.

Wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi w roku szkolnym 2022/2023 - 33 zł od każdego zawodnika.

Polisa zawarta została na okres 2.10.2022-1.10.2023.

Opłaty za ubezpieczenie należy dokonać na rachunek bankowy klubu:

numer rachunku: 05 2490 0005 0000 4600 4732 9934.

Odbiorca: UKS "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.

Z uwagi na liczne zapytania w tej sprawie informujemy, że ubezpieczenie NNW  jest konieczne nawet w przypadku, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW lub inna prywatna polisą rozszerzoną na zajęcia sportowe lub jeśli ubezpieczone jest w innym klubie. 

Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym dziecka. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem strony www.pzu.pl lub w najbliższym oddziale PZU.SA.
Dokonując zgłoszenia należy podać serię polisy nr 1009250290.

  • Deklaracja przystąpienia - pobierz
  • Informacja Administratora danych osobowych dla klienta - pobierz
  • Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW - pobierz