Zawodnicy klubu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie trening+droga. Oznacza to ubezpieczenie od zdarzeń zaistniałych podczas wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez klub (treningi, zawody, obozy sportowe) oraz podczas udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez organizacje sportowe w trenowanej przez zawodnika dyscyplinie, gdy zostaje on zgłoszony przez klub.Ubezpieczenie obejmuje także drogę (dojazd, trasę przemarszu na zajęcia, zawody sportowe itd.).

Suma ubezpieczenia - 10 000,00 /osoba.

Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym dziecka. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem strony www.pzu.pl lub w najbliższym oddziale PZU.SA.
Dokonując zgłoszenia należy podać serię polisy nr 1009250290.
Uwaga - wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi w roku szkolnym 2020/2021 - 30 zł od każdego zawodnika.
Numer rachunku: 16 1060 0076 0000 4247 8000 2496.
Odbiorca: UKS "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.
Z uwagi na liczne zapytania w tej sprawie informujemy, że ubezpieczenie NNW  jest konieczne nawet w przypadku, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW rozszerzonym na zajęcia sportowe lub jeśli ubezpieczone jest w innym klubie. Klub jest bowiem odrębnym podmiotem prawnym. Specyfika polis- szkolnej i klubowej- sprawia, że w przypadku szkody zaistniałej na zajęciach klubowych odszkodowanie wypłacane jest z polisy klubowej oraz szkolnej (ucznia klasy sportowej). W przypadku zdarzenia mającego miejsce na zajęciach szkolnych odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie z polisy szkolnej.

  • Deklaracja przystąpienia - pobierz
  • Informacja Administratora danych osobowych dla klienta - pobierz
  • Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW - pobierz