Zapraszamy do zapisu na zajęcia dla klas 0, oraz 1-3 SP odbywające się w SP Nr 263.

Zapis odbywa się przez aktywny link

Należy wybrać lokalizację SP 263.

Załącznik - oferta zajęć.