Płatność za II semestr - zajecia nauki i doskonalenia pływania

Płatność za II semestr - zajecia nauki i doskonalenia pływania (nie dotyczy szkół, których oferta jest ofertą odrębną)

Płatność za II semestr (zajęcia w terminie 11.02-19.06.2019) należy uiścić do dnia 1 lutego 2019.

Opłata naliczona zostaje zgodnie z następującymi wytycznymi: - dzień zajęć:

poniedziałek – 18 zajęć (basen Lindego i Conrada- 1 zajęcia = nadpłata za 12.11, w przypadku osób które opłaciły pełną kwotę za I sem)
wtorek – 18 zajęć
środa – 18 zajęć
czwartek – 16 zajęć
piątek – 16 zajęć (basen Lindego - 1 zajecia odwołane w dn.19.10, w przypadku osób które opłaciły pełną kwotę za I sem)
sobota – 16 zajęć.

Grafik zajęć pływackich na rok 2018/2019

Przedstawiamy grafiki zajęć nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2018/2019 na pływalniach przy ul. Lindego 20 i Conrada 6. Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi umiejętności dziecka i określenie grupy.

Grafik pływania - pobierz

grafik-conrada-18-19

grafik-lindego-18-19

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć nauka i doskonalenia pływania

1. Zapisujący dziecko na zajęcia rodzic lub opiekun prawny oświadcza o braku przeciwskazań zdrowotnych u dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania i zobowiązuje się do dostarczenia do klubu podpisanego Oświadczenia w terminie 14 dni od dokonania zapisu. Oświadczenie znajdziecie na naszej stronie www oraz z w pierwszym tygodniu zajęć u osób wydających karnety osobom zapisanym na zajęcia.
2. Wstęp do szatni basenowej odbywa się najwcześniej na 10 min przed rozpoczęciem zajęć. Prowadzący oczekuje na dzieci na płycie basenu, nie wcześniej niż na 5 min przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć ich uczestnik udaje się do szatni. Przekroczenie czasu przebywania na obiekcie ( w strefie płatnej), wyznaczonego przez jego zarządcę, skutkować może naliczeniem dodatkowych opłat, uiszczanych przez uczestnika zajęć.
3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny identyfikator, wydany przez Klub i okazywać go na żądanie pracowników recepcji.

Warunki zapisu i udziału w zajęciach, opłaty

INFORMACJE O ZAPISIE NA ZAJĘCIA PŁYWACKIE

Zapis na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2018/2019

- trwać będzie do wyczerpania puli miejsc
- obejmować maksymalnie 8 osób do każdej z grup.

Określenie umiejętności dziecka (wymagania zamieszczono pod każdym z grafików) należy do rodzica. W przypadku zapisu rażąco nieadekwatnego do umiejętności dziecka zastrzegamy sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć, bez obowiązku zapewnienia miejsca w innej grupie (wszystkie miejsca mogą być zajęte) czytaj więcej...

Grafik prowadzących zajęcia - zobacz

Więcej artykułów…

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc