UKSG-8
Adres do korespondencji:

UKS G-8 Bielany
ul.Szegedyńska 11
01-957 Warszawa

Adres mailowy:

klub@uksg-8.pl
kontakt@uksg-8.pl - kontakt w sprawie płatności

Telefony:

Biuro klubu:
784 483 892
668 172 373 - kontakt w sprawie płatności
22 834 54 23 wew.40

Prezes UKS G-8 Bielany
604 171 103

Telefony trenerów koordynatorów poszczególnych sekcji, trenerów i instruktorów poszczególnych dyscyplin dostępne są w zakładkach dyscyplin.